Taigi – naujoje ES vadovybėje aš matau tris „F”.  Pirmoji F – tai fantazija, ES lyderiams pasirinkus ir kompromisines polines figūras. Antroji F – frankofonizacija, nes į ES vadovus deleguojami šio regiono politikai. Ir trečioji F – feminizacija, su kuo galiu tik pasveikinti. Tiek U. van der Leyen, tiek Ch. Lagarde yra vertos joms patikėtų pareigų.

ATASKAITA

91%

Lietuvos piliečių mano, kad Lietuva gavo naudos iš narystės ES

41%

visų 2019-2024 metų kadencijos EP narių sudaro moterys - tai didžiausias skaičius ligšiol

298

europarlamentarai 2014-2019 m. dirbę Europos Parlamente buvo perrinkti kitai penkerių metų kadencijai