Lietuvoje rengiamas politinis LRT tyrimas sulaukė atgarsio Europoje. Kolegos europarlamentarai gerai pamena laimėtą mūsų kovą už laisvę, leidusią grįžti į Europos žemėlapį. Apie politinių veiksmų pasekmes verta kalbėtis čia ir dabar.

DISKUTUOKIM

75 proc.

tiek procentų 20-64 metų amžiaus žmonių turėtų turėti darbą pagal ``Europa 2020`` sanglaudos politikos tikslus. Šis rodiklis 2016 metų duomenimis siekė 71.1 proc.

70 metų

prieš tiek metų buvo pasirašyta visuotinė žmogaus teisių deklaracija, kuria paremti visi tarptautiniai žmogaus teisių įstatymai. Šiuo dokumentu siekiama užtikrinti, kad visiems žmonėms būtų suteikta laisvė, lygybė ir orumas.

37 proc.

tiek šiuo metu Europos Parlamento vietų užima moterys. Šis skaičius kiekvieną kadenciją vis didėja, kas parodo progresuojančią lyčių lygybę.