Darbotvarkė

2021 m. gegužės 16-gegužės 20 d.d.

Derybos dėl EP rezoliucijos - Opozicijos persekiojimas ir profesinių sąjungų vadovų sulaikymai Baltarusijoje

EP Saugumo ir gynybos pakomitečio posėdžiai

EP Užsienio reikalų komiteto posėdžiai

EP Žmogaus teisių pakomitečio posėdžiai

EP Transporto ir turizmo komiteto posėdis

Trumpoji Europos Parlamento plenarinė sesija

Susitikimas su lankytojais iš Lietuvos

Renew Europe politinės grupės posėdžiai

Diskusijos ir susitikimai, interviu žiniasklaidai