Kokybiškas švietimas valstybės ateičiai

Pripažinkime – Lietuvos švietimo sistema gyvena nuolatinių reformų nuotaikomis, tačiau svarbiausios iš jų taip ir lieka neįgyvendintos. Neužbaigtos, pamirštos, kai kuriose srityse net nepradėtos reformos sukūrė didelį atotrūkį tarp to, ko reikia mūsų žmonėms ir šiuolaikinei visuomenei, ir to, kas siūloma.

Lietuvai reikia geriausiais ES pavyzdžiais paremtos, vientisos ir veikiančios švietimo sistemos, užtikrinančios ryšį tarp pradinio ir bendrojo, profesinio ir aukštojo mokslo.

Turime suvokti: nebegalime ir toliau bausti savęs, savo vaikų ir šalies piliečių. Privalome neatidėliojant imtis pagrindinių iššūkių, kuriuos turime įveikti, jei norime likti konkurencingi vis greitėjančiame pasaulyje.

Visiems svarbi mokslo kokybės kartelė: be kvalifikuotų mokytojų, aukštųjų mokyklų dėstytojų, be tinkamo jų darbo įvertinimo ir atlygio nepajudėsime iš vietos. Reikia iš pagrindų atnaujinti visas mokytojų rengimo programas, ne tiktai padidinti atlygį už šį atsakingą ir nelengvą darbą.

Jaunų žmonių ugdymas turi būti paremtas kritiniu mąstymu. Laisvas žmogus pats sau kelia uždavinius, nebijo jų spręsti ir sugeba bendradarbiauti ieškant bendrų sprendimų. Stiprios, savimi pasitikinčios, kūrybiškos ir mokančios dirbti komandoje asmenybės ateityje kurs tai, ko šiandien turbūt net neįsivaizduojame. Skatinkime mokytis visą gyvenimą.