Moldova: labai svarbu, kad Vyriausybė tęstų europietiškų reformų vykdymą

2018 03 05 Raktažodžiai: 2014-2019 m. kadencijos archyvas
1077 event.818b

Europos Parlamento Liberalų ir demokratų frakcija teigiamai vertina Užsienio reikalų tarybos priimtas išvadas dėl Moldovos, kurios patvirtina jos įsipareigojimą stiprinti politinę asociaciją ir ekonominę integraciją tarp ES ir Kišiniovo.

ALDE frakcijos narys Petras Auštrevičius (Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio narys), Europos Parlamento pranešėjas dėl Moldovos reikalų, teigia, kad kova su korupcija, žiniasklaidos laisvė ir naujas rinkimų įstatymas yra svarbios sritys, kurias Moldovos Vyriausybė turi gerinti:

„Asociacijos sutartis ir IVLPE siūlo Moldovai unikalią galimybę ryžtingai žengti Europos integracijos keliu. Svarbiausi Moldovos žmonių siekiai, t. y. naujos darbo vietos, skurdo mažinimas ir ekonomikos augimas, išsipildys tik tuo atveju, jeigu svarbios struktūrinės reformos viršys pažadus, jeigu jos bus įgyvendintos praktiškai ir europietiškai. Todėl raginu Kišiniovo valdžios institucijas dėti daugiau pastangų kovojant su korupcija, kadangi tai išlieka viena pagrindinių sričių, kurioje ilgą laiką laukiama apčiuopiamų rezultatų.“

„Struktūrinės reformos negali būti vykdomos be pagrindinių demokratinių institucijų, kaip laisva žiniasklaida ar sąžiningi ir patikimi rinkimai, saugumo užtikrinimo. Dėl šios priežasties aš ypač pritariu Tarybai, apgailestaudamas, kad dėl rinkimų įstatymo pakeitimo pritrūko tam tikro patikimumo ir atvirumo. Atsižvelgdamas į tai, aš teigiamai vertinu Tarybos išvadas ir esu pasirengęs tęsti darbą ir nuoširdų bendradarbiavimą su kolegomis iš Moldovos.“