Paprasta ir palanki mokesčių sistema

Lietuva – nedidelė valstybė, tad jei norime pasiekti geresnių rezultatų ir nebesilygiuoti į ES autsaideres, mums reikalingas pats ambicingiausias ir drąsiausias sprendimas, kai kalbame apie mokesčių ir atlyginimų sistemą.

Iki šiol skirtingos valdžios tik lopė ir durstė mokesčių sistemą, pasirinkdamos pašalpų, lengvatų ir vienkartinių išmokų kelią. O reikia tiesiog imti ir sukurti viską iš naujo. Europoje pakanka gerų pavyzdžių ir efektyviai veikiančių modelių (pvz., Nyderlandai ar Airija), nuo kurių galime atsispirti.

Lietuvoje mokesčiai turi būti ne tik mažinami, bet ir gerokai paprastinami, nes tik tai didins mūsų ekonomikos patrauklumą ir spartins jos apsukas. Tik tai užtikrins geresnį mokesčių surinkimą, leis mažinti „šešėlį“.

Vyriausybės ir Seimo prioritetas turi tapti realus Lietuvos žmonių pajamų didėjimas. Pokyčius reikia pradėti nuo valstybinio sektoriaus, apkarpant biurokratinį aparatą ir užtikrinant didesnį atlygį gebantiems ir norintiems dirbti. Priėmus konkrečius sprendimus valstybės sektoriuje, privatus sektorius taip pat bus priverstas pasitempti.

Laikas mažinti vadinamuosius darbo mokesčius. Darbuotojams mokesčių tarifai turi tapti palankūs tiek, kad „šešėlyje“ dirbti tiesiog neapsimokėtų. Pagaliau turi įsigalioti adekvačios ir į realius žmonių uždarbius orientuotos mokesčių lubos. Socialinio draudimo sistema turi tapti ne tik „imanti“, bet ir duodanti atgalios.

Tai padės keisti Lietuvos žmonių mentalitetą mokesčių atžvilgiu. Greta to, reikia didesnių valstybės pastangų aiškinant, kad mokesčių vengimas yra skriauda ne valstybei, o visų pirma pačiam sau ir savo vaikams.

Verslo investicijų plėtrai aktualūs mokesčių tarifai turi būti kerpami drastiškai, sąlygos investicijoms turi tapti dar palankesnės. Mokesčių tarifai negali būti kaitaliojami kas kelerius metus, priklausomai nuo „politinio vėjo“.

Todėl būtinas tikras, ne popierinis nacionalinis visų politinių jėgų susitarimas dėl naujos ir ilgalaikės mokesčių sistemos, orientuotos ne mažiau kaip dešimties metų laikotarpiui. Tokiam susitarimui parengti turi būti suburta autoritetingų Lietuvos ir tarptautinių ekspertų grupė, o jam pritarti bei įsipareigoti turi absoliuti Seimo dauguma.