Laisvas žmogus, stipri šeima ir valstybė

Tikiu, kad laisvas ir kuriantis žmogus yra bet kurios sveikos ir sėkmingos valstybės pagrindas. Laisvi žmonės sukuria stiprią šeimą, partnerystę, iš kurios gimsta stiprios bendruomenės, atvira ir atsakinga pilietinė visuomenė.

Sudėtinga demografinė padėtis ir Europos kontekste milžiniška Lietuvos žmonių emigracija rėkte rėkia: reikalingi sprendimai, kurie realiai remtų šeimas bei partnerystę ir skatintų žmones turėti daugiau vaikų, sukurtų geriausias sąlygas dirbantiems tėvams užsiimti mėgstamu darbu ir įgyvendinti savo idėjas.

Trumparegė ir pasmerkta yra tokia valstybės politika, kuri apsiriboja simboliniu išmokų didinimu. Valdžia neturi teisės žeminti šeimų ir tėvų, įtvirtindama išlaikytinių ar „pašalpininkų“ mentalitetą.

Kitaip tariant, pirmiausia būtina susitarti, kad vienu kertinių Lietuvos prioritetų yra valstybės įsipareigojimas tvirtai remti dirbančias ir vaikus auginančias šeimas – sukurti joms atskirą ir patrauklų mokesčių modelį, o taip pat užtikrinti šiuolaikišką vaikų ugdymo ir švietimo sistemą su visa reikiama infrastruktūra. Tai privalo tapti ilgalaike valstybės investicija, kuri neabejotinai atsipirks.

Antras ilgalaikis Lietuvos prioritetas, kurį būtina įtvirtinti – tai susitarimas stiprinti ir gausinti vidurinįjį sluoksnį Lietuvoje. Būtent stiprios šeimos ir asmenys, galintys save priskirti viduriniajam sluoksniui, užtikrina pažangios visuomenės ir valstybės raidą. Esu tikras, kad kiekvienas Lietuvos žmogus turi turėti galimybę tapti viduriniojo sluoksnio dalimi.

Visa Lietuvos valstybės ekonomikos politika ilgalaikėje perspektyvoje turi būti nukreipta į viduriniojo sluoksnio kūrimą ir palaikymą. Privalome pakeisti dabartinę situaciją, kai Lietuvoje viduriniajam sluoksniui priskiriama tik trečdalis šeimų, o, pavyzdžiui, Šiaurės Europos šalyse – keturios iš penkių šeimų.

Sutelktos, o ne išskaidytos ir išsivaikščiojusios Lietuvos paveikslui sukurti turime žengti sąmoningą ir ryžtingą žingsnį – įtvirtinti dvigubos pilietybės galimybę mūsų žmonėms. Tai privalome padaryti, idant išsaugotume gyvybiškai svarbų ryšį su tais bendrapiliečiais, kurie pasirinko gyvenimą už Lietuvos ribų. Esu tikras: tai būtinas ir teisingas sprendimas mūsų sėkmingai valstybei ir tautai šiuolaikiniame pasaulyje. Lietuvių juk pasaulyje yra daugiau nei trys milijonai!