Pasirašyta deklaracija dėl Europos ateities konferencijos.

2021 03 10 Raktažodžiai: Europos Parlamente
e konferencija
Šiandien Europos Parlamento pirmininkas D. Sassoli, Portugalijos ministras pirmininkas A. Costa ir Europos Komisijos pirmininkė U. von der Leyen pasirašė bendrą deklaraciją dėl Europos ateities konferencijos.
Tai žymi naują debatų ir diskusijų su Europos piliečiais pradžią. Unikali galimybė visiems mūsų piliečiams ir pilietinei visuomenei pasidalinti savo idėjomis, padėsiančiomis formuoti Europos ateitį, bei viziją, kokioje ES norime gyventi. Ši konferencija kelia tikslą suteikti piliečiams didesnį vaidmenį, formuojant ES politiką ir ambicijas, didinant Europos Sąjungos atsparumą krizėms, tiek ekonominėms, tiek susijusioms su sveikata.
Tai sukurs naują viešą forumą atviroms, įtraukioms, skaidrioms ir struktūrizuotoms diskusijoms su europiečiais jiems aktualiais ir kasdienį gyvenimą įtakojančiais klausimais. Įvairaus išsilavinimo ir amžiaus pilietinės visuomenės atstovai bei kiti suinteresuoti asmenys taps konferencijos dalyviais savivaldos, regionų, nacionaliniu arba ES lygiu.
Konferenciją numatoma pradėti gegužės 9-ąją – Europos dieną!