2022 06 09 Raktažodžiai: Europos Parlamente
284823383 442242921059964 928356721945171983 n
Kova su klimato kaita – šios savaitės Europos Parlamento plenarinės sesijos Strasbūre pagrindinė ašis (neskaitant Ukrainos).
Net dėl aštuonių teisės aktų (55 proc. tikslo priemonių rinkinio - „Fit For 55“) buvo diskutuojama ir balsuojama, kuriais siekiama iki 2030 m. šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį sumažinti bent 55 proc.
Priėmėme tokius kovos su klimato kaita pasiūlymus, kaip siūlymas ES prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemą taikyti aviacijos sektoriui ir visiems skrydžiams iš Europos Ekonominės Erdvės oro uostų, išskyrus ES atokiausius regionus, o nemokamų taršos leidimų paskirstymą aviacijos sektoriui panaikinti iki 2025 m. Be to, pritarėme ES valstybių kovos su klimato kaita įsipareigojimų sugriežtinimui, o žemės ir miškų naudojimą siūlome pritaikyti natūraliai anglies dioksido saugyklai.
Tačiau ne visi teikti pasiūlymai buvo priimti. Atmestas pranešimas dėl ES apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos peržiūros, dėl to trys įstatymų projektai, kurie yra „Fit For 55“ paketo dalis (dėl prekybos apyvartiniais taršos leidimais sistemos reformos, ES anglies dioksido reguliavimo mechanizmo ir Socialinio klimato fondo) buvo grąžinti atgal darkart svarstyti EP komitetui.
Pagrindinis nesutarimas dėl Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos pakeitimų buvo susijęs su tuo, kad šie leidimai jau turėjo apimti ne vien tik pramonę arba energetiką, bet išplėsti į statybų ir transporto sektorius, o tai reikštų, kad šių sektorių veiklos kaštai padidėtų ir tai pajustų vartotojai. Be to, klausimai buvo susiję ir su tuo, kaip panaudoti gaunamas lėšas, kaip nukreipti tas lėšas - ar dalinai subsidijuoti tų sektorių perėjimą prie mažiau taršios veiklos, ar tai padaryti daugiau tų sektorių sąskaita. Nesutartas rezultatas rodo, kad reikės grįžti prie šių svarstymų ir panašu, kad dokumento turinys keisis. Reikės atsižvelgti ir į oponuojančios pusės, o jos buvo ir iš kairės, ir iš dešinės nuomonę. Todėl, matyt, kompromisas bus kaip visada per vidurį.
Tai ką pajusime mes visi tai vakar priimtas šio paketo įstatymo projektas dėl naujų lengvųjų automobilių ir naujų lengvųjų komercinių priemonių (furgonų) išmetamo CO2 normų sugriežtinimo.
Anot statistikos, kelių transportas išskiria didžiausią dalį transporto išmetamų teršalų ir 2021 m. sudarė 72 proc. visų ES vidaus ir tarptautinio transporto šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio.
Siekiant šią situaciją keisti priimtu teisės aktu nustatomos griežtesnės priemonės, skirtos mažinti automobilių ir furgonų išskiriamo anglies dvideginio kiekį, kad iki 2030 m. naujų automobilių anglies dioksido taršos kiekis būtų sumažintas bent 55 proc. (palyginti su 2021 m.), o naujų furgonų — bent 50 proc. Taip pat nuo 2035 m. ES rinkai tiekiamiems naujiems automobiliams ir furgonams būtų visiškai draudžiama anglies dvideginio tarša ir būtų atsisakyta transporto priemonių su vidaus degimo varikliais gamybos.
Tikimasi, kad šie pokyčiai ne tik padės įgyvendinti Europos kovos su klimato kaita įsipareigojimus ir iki 2050 m. Europai tapti klimatui neutraliu žemynu, bet ir paskatins inovacijas bei investicijas, atpigins netaršių automobilių įsigijimą ir naudojimą.
339-iems europarlamentarams balsavus už, bus pradėtos derybos su ES Taryba dėl galutinės šio teisės akto taisyklių redakcijos.